Persoonlijk & Professioneel Leiderschap

Dit is REBELLIENT

Durf jij het aan?
voor-wie

Voor wie

Herken je je in de onderstaande vragen

....als persoon?

 • Hoe kan ik mijn persoonlijke impact vergroten?
 • Leef ik op mijn eigen voorwaarden of word ik geleefd door de waan van de dag?
 • Handel ik vanuit mijn diepste waarheid, intentie en overtuigingen?
 • Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk?
 • Ben ik de auteur van mijn levensverhaal of slechts een van de acteurs daarin?
 • Hoe eerlijk ben ik tegen mezelf en anderen?
 • Hoe kan ik de controle loslaten en iets nieuws laten ontstaan?
 • Hoe kan ik mijn zingeving en bevlogenheid in het leven vergroten?

….. en als leider?

 • Hoe effectief is mijn leiderschap?
 • Heeft mijn leiderschap de impact die ik beoog?
 • Handel ik vanuit mijn diepste waarheid?
 • Hoe goed ken ik mezelf als leider en als persoon?
 • In hoeverre ben ik zelf een voorbeeld van wat ik van anderen verwacht?
 • Hoe neem ik anderen mee in mijn inspiratie, visie en ideeën?
 • Hoe kan ik de controle loslaten en iets nieuws laten ontstaan?
 • Hoe zorg ik voor bevlogenheid bij anderen?

Live and Lead by Design

Als jij een commitment hebt gegeven om deze vragen te beantwoorden en te ontdekken wat echt belangrijk is in jouw leven en/of jouw leiderschap, kan de Live & Lead by Design filosofie een krachtige manier zijn om van intentie tot actie te gaan.

Ik ben Dilyana Simons. Als perspectiefontwikkelaar, sparringspartner en veranderkundige, help ik je met het ontdekken en ontwikkelen van je eigen unieke blauwdruk voor sterk leiderschap en een leven van voldoening. In een serie van individuele coaching sessies en/of workshops daag ik je uit om diep in jezelf te kijken, vaste patronen te doorbreken en beperkende overtuigingen los te laten. 

Mijn klanten zijn succesvolle mid-career professionals met een sterke motivatie om het volgende niveau van zingeving, voldoening en dienstbaarheid te bereiken. Ze zijn op zoek naar verdieping in hun leven en/of leiderschap. Sommigen bevinden zich in het midden van een verandering. Anderen willen deze stap nog zetten. Ik werk met managers, business professionals, entrepreneurs en kunstenaars.

Mijn werkethiek en levensfilosofie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik geloof dat ik alleen van dienst aan anderen kan zijn als ik REBELLIENT’s filosofie zelf (be)leef en toepas met vertrouwen en overtuiging.

Leer meer over Live & Lead by Design filosofie of hoe ik jou van dienst kan zijn.

Dilyana Simons

 • +31 6 13 60 53 97
 • dilyana@rebellient.nl
quote-voor-wie
Place yourself where you can make your greatest contribution. You are the process, you are the growth, you are the change.
REBELLIENT

 

filosofie

Filosofie

Laat jouw leven en leiderschap spreken voor wie jij bent en waar jij voor staat. 

Persoonlijk en zakelijk leiderschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of jij je buiten of binnen de zakelijke wereld bevindt, staat of valt alles met jouw vermogen om vanuit jouw diepste waarheid én samen met anderen een nieuwe realiteit te creëren. Sterk leiderschap begint van binnen. Het begint met de bereidheid en de vrijheid om je innerlijke realiteit te (ver)kennen zonder te oordelen. Het berust op het uitdagen van zowel de status-quo buiten als de beperkende overtuigingen binnen jezelf. Het is een uitnodiging tot bewustwording, eigenaarschap en verandering, eerst bij jezelf en dan bij anderen.

De kern van REBELLIENT’s werkwijze en filosofie ligt in het leren leven en leiden vanuit jouw diepste waarheid ofwel Live and Lead by Design. Dit wil zeggen bewust, intentioneel en in harmonie met jouw eigen unieke design of blauwdruk voor succes en voldoening.

Hoe goed jouw levens- en business strategie mag zijn, mensen zullen altijd eerst reageren op wat jij uitstraalt, vervolgens op wat jij doet en als laatste op wat jij zegt. Om de wereld en jezelf van dienst te kunnen zijn, vraag ik je daarom eerst naar binnen te kijken, binnen te zoeken en daar vanuit te handelen. Als jij je deze zoektocht eigen maakt, zal een bron van innerlijke kracht voor altijd beschikbaar voor jou zijn, in welke omstandigheden jij je ook bevindt.

Jij kunt jouw leven en leiderschap transformeren alleen als jij er volledig eigenaarschap voor neemt. Jij bepaalt. Jij creëert. De kwaliteit van jouw leven, business en leiderschap zijn grotendeels een afspiegeling van jouw innerlijke realiteit. Dit wil zeggen van jouw mindset, gedachten, intrinsieke motivatie en de wijze waarop jij naar jezelf en anderen kijkt.

Waar men vaak geneigd is om direct aan de slag gaan met het veranderen van deze afspiegeling, houd ik je een spiegel voor en vraag ik je eerst in de spiegel te kijken: ongenuanceerd, confronterend, soms provocerend en pijnlijk maar effectief. Op deze manier leer jij steeds meer om te leven en leiden vanuit jouw unieke blauwdruk (bewust, intentioneel en in lijn met je diepste verlangen) en bereik jij het volgend niveau van het levens- en leiderschapsspel. Elk ander niveau van het spel vraagt om een nieuwe jou. Verbinding maken met jezelf is daarom jouw eerste prioriteit.

Ben jij er klaar voor? Leer meer over mijn werkwijze of neem contact met mij op!

Met rebelse groet,

Dilyana Simons

+31 6 13 60 53 97

dilyana@rebellient.nl

 

 

quote-filosofie
A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.
John Maxwell
werkwijze

Werkwijze

Raamwerk

Ik heb bewust gekozen om geen vaste werkwijze te hanteren. Afhankelijk van jouw behoefte, uitdaging of vraagstuk wordt een benadering gekozen vanuit de filosofie Live & Lead by Design. Deze berust op een raamwerk van thema’s en principes die zowel als uitgangspunt en als input gebruikt kunnen worden tijdens het traject.

Om jouw unieke blauwdruk te ontdekken en ontwikkelen, nodig ik je uit om in een serie van sessies op je innerlijke realiteit te herbezinnen. Samen staan we stil bij jouw mindset, overtuigingen, denkpatronen, waarden en dromen. Ik faciliteer zo veel mogelijk jouw denkproces en help ik je beperkende overtuigingen en patronen te doorbreken. Ik maak gebruik van methoden die afkomstig zijn uit o.a. provocerend coachen, directe observatie (aansluiten, meekijken), diepe reflectie en introspectie, Socratisch dialoog e.a. Ook zet ik de kracht van schriftelijke reflectie in om je gedachten scherp en helder te houden en nieuwe inzichten te laten uitkristalliseren. Wanneer relevant schakel ik de expertise van andere experts, coaches of trainers in.

Het zal een eer voor me zijn om jou te helpen bij het verkennen, beheersen en toepassen van de principes van Live & Lead by Design. Mijn begeleiding en ondersteuning wordt vanzelfsprekend altijd zorgvuldig aangepast aan je specifieke behoeften en vraagstukken.

Vanuit de Live & Lead by Design filosofie wordt leiderschap beschouwd als:

 • een uitnodiging om jouw innerlijke realiteit (waarden, mindset en overtuigingen) te herbezinnen en verbinding te maken met jezelf
 • een mogelijkheid om samen met anderen een nieuwe realiteit te creëren
 • een kans om te laten zien wat echt mogelijk is als jij gedreven wordt door zingeving en dienstbaarheid.

Principes

 1. De kwaliteit van jouw leven en leiderschap wordt sterk beïnvloed door jouw innerlijke realiteit, c.q. mindset, motivatie, denkpatronen, hoe je naar jezelf en anderen kijkt etc.
 2. Effectief leiderschap en een leven van voldoening zijn mogelijk als jij handelt in harmonie met je unieke blauwdruk, c.q. met wie jij echt bent en wat jij echt wilt.
 3. Hoe goed jouw levens- en business strategie mag zijn, zullen mensen altijd eerst reageren op wat jij uitstraalt, dan op wat jij doet en als laatste op wat jij zegt.

Thema's

 

 

Framework Live and Lead From Within

Live & Lead by Design ©REBELLIENT

Achtergrond

Leiderschap van een sterk positieve impact is nodig meer dan ooit tevoren. REBELLIENT is opgericht als respons op de vraag naar een frisse benadering op persoonlijk en professioneel leiderschap. Het platform biedt een unieke multidisciplinaire kijk op leiderschapsontwikkeling. Dit door het bij elkaar brengen van essentiële inzichten vanuit filosofie, psychologie, business, ondernemerschap, kunst en spiritualiteit in het raamwerk Live & Lead by Design. 

REBELLIENT's doel is om verrassende en vooruitstrevende perspectieven te laten ontstaan die (toekomstige) leiders, business professionals, ondernemers en (levens-)kunstenaars naar het volgende niveau van hun levens- en leiderschapsspel brengen. Terwijl het raamwerk zich blijft ontwikkelen, blijft het fundament hiervan altijd geldig.

De principes & thema's van Live & Lead by Design zijn gebaseerd op o.a. het werk van experts, filosofen en auteurs uit diverse gebieden die op zoek gingen naar antwoorden op de vragen 'Wie ben ik?', 'Wie wil ik zijn?' en 'Hoe kan ik de wereld en mezelf van dienst zijn?' Meer leren...

 

Dilyana Simons

 • +31 6 13 60 53 97
 • dilyana@rebellient.nl
quote-werkwijze
If you change the way you look at things, the things you look at change.
Wayne Dyer
aanbod

Hoe ik je van dienst kan zijn

Als jij een commitment hebt gegeven om te ontdekken wat echt belangrijk is in jouw leven en/of jouw leiderschap, kan coaching een krachtige manier zijn om van intentie tot actie te gaan. Mijn klanten zijn succesvolle mid-career professionals met een sterke motivatie om het volgend niveau van zingeving, voldoening en dienstbaarheid te bereiken. Ze zijn op zoek naar verdieping in hun persoonlijk of professioneel leiderschap. Sommige bevinden zich in het midden van een verandering. Anderen willen deze stap nog zetten. Ik werk met managers, business professionals, entrepreneurs en kunstenaars en maak gebruik van de onderstaande media.

Eén-op-één coaching voor business leiders

Mijn doel is om (toekomstige) leiders naar het volgende niveau van hun leiderschap te brengen. Ik doe dit door middel van één-op-één coaching sessies op basis van REBELLIENT’s filosofie Live & Lead by Design. De sessies kunnen zowel face-to-face en online plaatsvinden. Als jij klaar bent om je leiderschapspotentieel te verkennen en van dienst te zijn met een nieuwe manier van denken en doen, laten we elkaar ontmoeten!

Eén-op-één persoonlijk leiderschapscoaching

Niets kan vergeleken worden met het gevoel dat je de architect van je eigen leven bent. Het gevoel dat je op eigen voorwaarden leeft is onbeschrijfelijk. Zelfs als jij weinig met ondernemerschap en business hebt te maken, is het essentieel om jouw persoonlijk leiderschapskwaliteiten te verkennen en te ontwikkelen. Deze behoefte kan voortkomen uit ontevredenheid met waar jij nu staat in het leven of de wens om te verbeteren en voortborduren op wat er al voor jou werkt. Met behulp van de principes van Live & Lead by Design, help ik jou graag om terug te keren naar je rol van creator, verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor jouw werkelijkheid en leren leven op jouw eigen voorwaarden. Nieuwsgierig? Neem contact met mij op!

Bloggen & Spreken

Naast workshops en coaching one-on-one, deel ik mijn kennis op het gebied van leiderschapsontwikkeling ook als blogger en als gastspreker. Schrijven maakt een essentieel onderdeel van mijn leven en werk uit. Ik publiceer mijn inzichten op mijn eigen blog, LinkedIn en Medium. Ben jij geïnspireerd door mijn filosofie en inzichten en denk jij dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw leiderschapsgroei, laten we elkaar ontmoeten.

Dilyana Simons

 • +31 6 13 60 53 97
 • dilyana@rebellient.nl
quote-aanbod
The universe is change. Our life is what our thoughts make it.
Marcus Aurelius
over-rebellient

Over

Over Dilyana

Er zijn twee belangrijke keuzes in het leven: de voorwaarden accepteren zoals ze zijn of het spel spelen op jouw eigen voorwaarden en vanuit jouw diepste waarheid.

Ik koos voor de laatste. REBELLIENT werd geboren.

Ik ben Dilyana Simons - perspectiefontwikkelaar, veranderkundige en creatieve rebel.

Degenen die me kennen omschrijven me vaak als scherp en eigenzinnig. Iemand die kritisch denkt, kritisch voelt en in staat is om een diepe verbinding met zichzelf en anderen te maken. Onder de mensen met wie ik werk sta ik ook bekend voor mijn vermogen om anderen af te schudden van hun automatische piloot door uitdagende vragen te stellen en snel tot de kern van vraagstukken te komen. Elf jaar als expat in Nederland hebben me de meest waardevolle inzichten gebracht over de kern van persoonlijk leiderschap. Als Business Consultant in international corporate omgevingen ben ik bedreven in het omgaan met onzekerheid, radicale veranderingen en kritieke besluitvorming zowel als persoon en professional. Ik heb gewerkt aan projecten op het gebied van Business Transformatie, Organisatieleren en Klantinteractie.

Mijn privé leven en ervaring in de zakelijke wereld hebben me de kans gegeven om verschillende leiderschapsstijlen en raamwerken voor persoonlijke groei in diepte te verkennen. De kwaliteit van mijn inzichten en aanpak heeft geleid tot het werken met / adviseren / coachen van zowel junior professionals als mid- en high-level business executives. Aangemoedigd door de intens positieve feedback, voelde ik dat ik nog meer van dienst kan zijn aan de wereld als perspectiefontwikkelaar in het leiderschapsdomein. Ik richtte REBELLIENT op nadat ik proactief afscheid had genomen van mijn full-time consulting job.

Over REBELLIENT

REBELLIENT is opgericht als een platform voor frisse en vooruitstrevende multidisciplinaire perspectieven op persoonlijk en professioneel leiderschap. Het integreert essentiële inzichten uit diverse gebieden zoals business, wetenschap, filosofie, ondernemerschap, spiritualiteit en kunst in de filosofie en het raamwerk van Live & Lead by Design.

Kernwaarden

REBELLIENT is ook een uiting van mijn kernwaarden:

 • De rebelse denker die trouw blijft aan zichzelf en streeft om de wereld vooruit te helpen; een vrije mens die niet bang is om kritisch te denken en te voelen, de status-quo uit te dagen en daadwerkelijk laten zien wat mogelijk is.
 • De veerkrachtige mens die, door zijn liefde voor het leven, bewust leert op verandering en uitdaging te gedijen.
 • De kunstenaar die het leven aangaat met het creëren van nieuwe betekenissen en het bieden van verrassende perspectieven.

Mijn doel

Het was Marcus Aurelius die zei dat het universum verandering is en het leven is wat onze gedachten ervan maken. Ik help mensen bewust te worden van hoe hun innerlijke werkelijkheid (mindset, intentie, motivatie, waarden, gedachten) hun leven, leiderschap en onderneming beïnvloedt. Dat doe ik door middel van individuele coaching, workshops, schrijven, spreken en kunst. Mijn werkethiek en levensfilosofie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik geloof dat ik alleen van dienst kan zijn aan anderen als ik REBELLIENT’s filosofie Live & Live by Design zelf leef en toepas met vertrouwen en overtuiging. Meer leren...

 

quote-over
You decide.
REBELLIENT
inspiratie

Inspiratie

Contact